Điều khoản điều kiện về tài khoản người chơi tại 7BALL

Thỏa thuận này là thỏa thuận giữa người dùng và 7BALL liên quan đến việc người dùng sử dụng trang web 7BALL. Người dùng được yêu cầu đọc kỹ thỏa thuận này trước khi đăng ký tài khoản và sử dụng trang web 7BALL và các dịch vụ liên quan. Khi người dùng bắt đầu sử dụng trang web hoặc dịch vụ 7BALL, điều đó có nghĩa là người dùng đã hoàn toàn hiểu và đồng ý với tất cả nội dung của thỏa thuận này.

Điều khoản đăng ký 7BALL

Người dùng phải cung cấp thông tin đăng ký trung thực, chính xác và đầy đủ theo yêu cầu của 7BALL và đảm bảo thông tin đăng ký được cập nhật kịp thời trong khi sử dụng dịch vụ 7BALL.

7ball

Người dùng nên lưu giữ đúng số tài khoản, mật khẩu của mình và không được chuyển nhượng, cho mượn hoặc sử dụng tài khoản của mình vào các mục đích trái pháp luật khác.

Người dùng phải tuân thủ các quy định đăng ký của 7BALL và không được sử dụng tên tài khoản vi phạm pháp luật, quy định, đạo đức xã hội hoặc xâm phạm quyền của người khác.

Điều khoản sử dụng sản phẩm 7BALL

Người dùng có quyền sử dụng các dịch vụ và sản phẩm khác nhau mà chúng tôi cung cấp theo quy định của 7BALL.

Khi sử dụng sản phẩm của chúng tôi, người dùng phải tuân thủ luật pháp, quy định có liên quan và quy định sử dụng của chúng tôi, đồng thời không được tham gia vào bất kỳ hành vi bất hợp pháp, bất hợp pháp hoặc xâm phạm quyền của người khác.

Người dùng nên tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ của chúng tôi và không được sao chép, phổ biến, sửa đổi hoặc sử dụng các sản phẩm và nội dung liên quan của chúng tôi mà không được phép.

Điều khoản bảo mật của 7BALL

Khi người dùng đăng ký và sử dụng trang web và dịch vụ của 7BALL, một số thông tin nhạy cảm có thể liên quan. 7BALL sẽ tuân thủ nghiêm ngặt các nghĩa vụ bảo mật và sẽ không tiết lộ hoặc tiết lộ thông tin đó cho bất kỳ bên thứ ba nào mà không có sự đồng ý của người dùng.

Người dùng cũng phải tuân thủ nghĩa vụ bảo mật khi sử dụng trang web và dịch vụ của 7BALL và không được tiết lộ thông tin nhạy cảm của người khác.

Điều khoản thông tin cá nhân của 7BALL

7BALL tôn trọng và bảo vệ thông tin cá nhân của người dùng và sẽ thu thập, sử dụng, lưu trữ và bảo vệ thông tin cá nhân của người dùng theo luật pháp và quy định có liên quan.

Người dùng có quyền yêu cầu 7BALL cung cấp thông tin về việc thu thập, sử dụng, lưu trữ và bảo vệ thông tin cá nhân của họ và có quyền yêu cầu chỉnh sửa hoặc xóa thông tin cá nhân của họ.

Khi cung cấp thông tin cá nhân, người dùng phải đảm bảo rằng thông tin đó là đúng, chính xác và đầy đủ. Nếu thông tin do người dùng cung cấp không đúng sự thật, không chính xác hoặc không đầy đủ thì người dùng sẽ phải chịu trách nhiệm tương ứng.

Thỏa thuận bảo mật tài khoản 7BALL

Người dùng nên thực hiện các biện pháp hợp lý để bảo vệ tính bảo mật cho tài khoản của mình, bao gồm nhưng không giới hạn việc thay đổi mật khẩu thường xuyên, sử dụng mật khẩu phức tạp và tránh sử dụng tài khoản ở những nơi công cộng.

Nếu người dùng phát hiện tài khoản có dấu hiệu bất thường hoặc bị người khác đánh cắp thì nên liên hệ ngay với 7BALL để xử lý. 7BALL sẽ hỗ trợ người dùng khôi phục tài khoản và xử lý các vấn đề liên quan.

Các thỏa thuận khác

Khi sử dụng trang web và dịch vụ này, người dùng cũng phải tuân thủ các thỏa thuận, quy tắc hoặc thông báo có liên quan khác do 7BALL đưa ra.

7BALL có quyền sửa đổi thỏa thuận này dựa trên nhu cầu phát triển kinh doanh. Thỏa thuận sửa đổi sẽ được công bố trên trang web 7BALL. Người dùng được yêu cầu kiểm tra thường xuyên và hiểu nội dung thỏa thuận mới nhất.

Nếu có bất kỳ tranh chấp nào phát sinh giữa người dùng và 7BALL CX do thỏa thuận này, trước tiên nó phải được giải quyết thông qua thương lượng thân thiện; nếu thương lượng không thành, một trong hai bên có quyền khởi kiện lên tòa án nhân dân có thẩm quyền.

Người dùng được yêu cầu đọc kỹ thỏa thuận này, hiểu và đồng ý với các chính sách và biện pháp liên quan đến việc sử dụng trang web 7BALL. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc đề xuất nào, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi. 7BALL sẽ sẵn lòng trả lời các câu hỏi của bạn và cung cấp hỗ trợ.